CNAM a alocat aproape 14 miliarde de lei pentru servicii medicale. Unde vor fi folosiți banii

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a încheiat 430 de contracte în valoare de circa 14 miliarde de lei cu prestatori publici și privați care vor oferi în anul 2024 servicii medicale populației în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală. Această sumă va fi transferată eșalonat de către CNAM, în funcție de serviciile oferite lunar de prestatori, și reprezintă în jur de 92% din valoarea totală a fondurilor de asigurare medicală obligatorie pentru anul curent.

Mai mult de jumătate (7,7 miliarde de lei) din bani vor fi direcționați pentru acordarea asistenței medicale spitalicești. Acest fapt a permis contractarea a 77 de spitale publice și private, care vor asigura tratarea a circa jumătate de milion de cazuri în diverse specializări – chirurgie de zi, cazuri acute și cronice, intervenții în cadrul programelor speciale, servicii de dializă, servicii de radioterapie pentru pacienții oncologici etc.

În anul curent, s-a majorat esențial numărul de cazuri ce vor fi efectuate în cadrul programelor speciale, și anume: intervenții pe cord, protezare a aparatului locomotor, operații de cataractă. De exemplu, peste 141 de milioane de lei au fost planificați pentru efectuarea a 10.500 de operații de cataractă, în creștere cu peste 1.600 de intervenții față de anul trecut. Mai mult de 400 milioane de lei au fost direcționați pentru aproape 6.000 de operații de protezare a aparatului locomotor, cu peste 700 de cazuri mai mult în comparație cu 2023.

Numărul de cazuri de fertilizare in vitro aproape că s-a triplat, de la 60 de servicii procurate în 2023 la 170 în valoare de peste cinci milioane de lei, planificate pentru acest an.

Spitalele care vor gestiona în 2024 cele mai mari bugete provenite din fondurile de asigurare medicală obligatorie sunt: Institutul de Medicină Urgentă (729,6 milioane de lei), Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” (701,6 milioane de lei), Institutul Mamei și Copilului (586,8 milioane de lei), Institutul Oncologic (549,4 milioane de lei), Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” (456,4 milioane de lei), Spitalul Clinic Bălți (415,2 milioane de lei).

Pentru asigurarea accesului populației la serviciile medicului de familie și ale echipei sale au fost contractați peste 280 de prestatori de asistență medicală primară. Mijloacele financiare prevăzute prin Legea fondurilor AOAM pe anul 2024 pentru acest tip de asistență depășesc trei miliarde de lei și reprezintă aproape un sfert din fondul de bază, destinat achitării serviciilor medicale și farmaceutice.

Aproape 1,4 miliarde de lei (9,3% din fondul de bază) au fost prevăzuți pentru asistența medicală ce va fi oferită de medicii specialiști la nivel de ambulatoriu. Pentru valorificarea acestei sume, CNAM a încheiat contracte cu peste 120 de prestatori, dintre care aproape jumătate oferă asistență stomatologică. Pe lângă serviciile prestate de medicii specialiști, la nivel de ambulatoriu au fost procurate peste 20 de mii de servicii de radioterapie în sumă de peste 11 milioane de lei, prestate de Institutul Oncologic; aproape 100 de mii ședințe de dializă în valoare de 198 de milioane de lei; servicii de intervenție timpurie în sumă de peste 19 milioane de lei pentru copiii de 0-5 ani cu nevoi speciale.

Suma prevăzută pentru acordarea în anul curent a serviciilor medicale de urgență este de peste 1 miliard 312 milioane de lei sau 8,6% din fondul de bază. Acești bani vor fi valorificați de doi prestatori autorizați, care vor prelua solicitările de pe întreg teritoriul Republicii Moldova – Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și Policlinica de Stat.

Totodată, persoanele asigurate vor beneficia în acest an de un volum de peste 300 de mii de servicii medicale de înaltă performanță în valoare de aproape 366 de milioane de lei. Aceste investigații vor fi oferite de 67 de prestatori publici și privați. O creștere substanțială a numărului de servicii de înaltă performanță contractate pentru 2024 se atestă în cazul celor de colonoscopie, ecocardiografie, tomografie computerizată, rezonanță magnetică nucleară, precum și al serviciilor destinate pacienților oncologici.

Mijloacele alocate pentru îngrijirile medicale comunitare şi la domiciliu pentru anul curent depășesc 130 de milioane de lei. Pentru acordarea acestora, CNAM a contractat 128 de prestatori. De asemenea, au fost încheiate contracte pentru acordarea serviciilor medicale de către centrele comunitare de sănătate mintală și cele de sănătate prietenoase tinerilor.

Banii destinați îngrijirilor paliative ating cifra de 95 de milioane de lei, prevăzuți pentru cca 84 de mii de zile pat în condiții de staționar și circa 13 mii de vizite efectuate de echipele mobile la domiciliu. Pentru oferirea acestor servicii în anul curent, CNAM a semnat contracte cu 47 de prestatori.

Totodată, pentru compensarea medicamentelor și a dispozitivelor medicale au fost planificați peste 1 miliard 80 milioane de lei, cu 48 de milioane mai mult față de anul trecut. Pentru eliberarea produselor respective, compania a contractat mai mult de 200 de prestatori de servicii farmaceutice cu peste 1300 de filiale ale acestora.

Pentru 2024, la baza procurării serviciilor au stat asigurarea accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale prevăzute în Programul unic al AOAM, acoperirea necesităților de servicii medicale, asigurarea transparenţei în procesul de încadrare a prestatorilor de servicii medicale în sistemul AOAM și de utilizare a resurselor financiare publice.

Prestatorii de servicii medicale au fost evaluați și în funcție de criterii specifice, cum ar fi: furnizarea de servicii medicale unice, care nu sunt acordate de alți prestatori; executarea cu bună-credință a prevederilor contractuale în perioada precedentă; oferirea de reduceri la tarifele pentru volumele contractuale negociate, în special la serviciile de înaltă performanță.