Cine și cât trebuie să plătească pentru polița de asigurare medicală obligatorie în anul 2024

Compania Națională pentru Asigurări în Medicină anunța începutul procesului de achitare a primei de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă pentru anul 2024. Cetățenii care nu sunt angajați și nici nu beneficiază de asigurare medicală din partea Guvernului sunt obligați să achite prima de asigurare în mod individual în primele trei luni ale anului. Persoanele care se asigură în mod individual pot să achite începând de vineri, 29 decembrie.

CNAM amintește că valoarea primei în sumă fixă pentru 2024 este de 12 636 de lei. În primele trei luni ale anului, persoanele obligate să se asigure în mod individual beneficiază de o reducere la plata primei, după cum urmează:

1014 lei vor plăti proprietarii de teren cu destinație agricolă;

1622 lei – persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor;

2028 lei – fondatorii de întreprindere individuală și de gospodărie țărănească, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, cetățenii străini cu drept de ședere provizorie sau permanentă în Republica Moldova, alți cetățeni care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern.

4056 lei – persoanele neangajate care exercită profesia de mediator, notar, avocat, executor judecătoresc, expert judiciar, interpret, traducător și administrator autorizat, care au obținut atestat, licență sau autorizație în modul stabilit de lege, persoanele care exercită independent profesia de medic de familie.

Persoanele care nu se asigură în termenul legal vor plăti de la 1 aprilie prima în mărime deplină, adică 12 636 de lei, și penalitate pentru fiecare zi de întârziere, scrie sanatateinfo.md.

CNAM acordă statului de persoană asigurată în mod individual din data achitării primei AOAM în sumă fixă, însă nu mai devreme de 1 ianuarie şi este valabil până pe 31 ianuarie 2025.

Cum și unde se poate de achitat

Dacă fondatorii de întreprindere individuală și de gospodărie țărănească, persoanele care desfășoară activitate independentă, avocații, notarii, executorii judecătorești, mediatorii etc. sunt concomitent pensionari sau dețin grad de dizabilitate, ei au obligația să achite prima de asigurare în sumă fixă pentru anul 2024.

Prima în sumă fixă poate fi achitată prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice , oficiile poștale, băncile comerciale, prin intermediul terminalelor de plată ori la serviciile teritoriale ale CNAM.

La achitarea primei de asigurare în sumă fixă, toți cetățenii vor introduce introduc codul numeric personal (IDNP-ul) pentru a obține statut de asigurat în sistemul de asigurare medicală obligatorie.