FOTO: „Dreptul sportului în societatea modernă”: Proiect inedit la USM. Află despre ce este vorba

La Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, a avut astăzi loc o masă rotundă cu genericul: „DREPTUL SPORTULUI ÎN SOCIETATEA MODERNĂ”. Evenimentul a fost organizat de Departamentul Drept penal și Departamentul Drept public ale Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, în parteneriat cu Comitetul Național Olimpic și Sportiv.

La eveniment au participat reprezentanți ai mediului academic din Republica Moldova, reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor de profil, teoreticieni, practicieni, exponenți ai societății civile, experți și tineri cercetători.

„În cadrul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova a avut loc o masă rotundă cu genericul „Dreptul sportului în societatea modernă”. Scopul evenimentului a fost de a atinge cele mai importante probleme din sport și educația fizică în general și de a promova un program de master profesional cu genericul „Dreptul Sportului”, un program care urmează a fi realizat în câteva etape,” a declarat pentru RealMedia Oleg Televca, Doctor în drept, conferențiar universitar.

Prodecanul Facultății de Drept a USM, dr., conf.univ., Oleg Pantea, a declarat pentru RealMedia că în rezultatul evenimentului s-a votat o rezoluție. „S-a decis ca în cadrul facultății de Drept a USM să fie elaborat un curriculum universitar pentru un program de master denumit „Drepul Sportului”.

Potrivit organizatorilor, obiectivul mesei rotunde a fost de a oferi o platformă de discuții științifico-practice în domeniul dreptului sportului, în vederea schimbului de opinii și cunoștințe, dar și a căutării de răspunsuri la cele mai actuale întrebări care preocupă atât doctrinarii, cât și practicienii ce aplică legislația din domeniului sportului și educației fizice.

Subiecte-cheie care au fost puse în discuții au fost analiza deficiențelor/vulnerabilităților ce caracterizează domeniul dreptului sportului și identificarea măsurilor de remediere a acestora; identificarea, prin prisma deficiențelor și dificultăților practice, a prevederilor legale care generează interpretări neuniforme; examinarea celor mai recente tendințe de modificări și completări a legislației din domeniu.