EXCLUSIV Dorin Damir a făcut marele anunț: Decizia luată cu privire la contestațiile depuse în urma luptei Reniță-Zadorojneac

Președintele FEA, Dorina Damir, a anunțat că în urma examinării contestațiilor înaintate de către antrenorii echipelor lui Stanislav Reniță și respectiv a lui Igor Zdorojneac la 10.04.2024 și la 12.04.2024 a fost luată decizia de a le respinge.

După cum se cunoaște în spațiul public, la 10.04.2024 și respectiv la 12.04.2024, de către antrenorii Anatolie Ignat și Vladimir Dima, au fost înaintate contestații pe marginea deciziei comisiei de arbitraj în privința luptei desfășurate între Stanislav Reniță și Igor Zadorojneac în cadrul turneului de arte marțiale pentru profesioniști „FEA LEGACY” care a avut loc la 30.03.2024.

„În urma examinării contestațiilor de către specialiștii din domeniu, a tuturor argumentelor expuse în ele în contradictoriu cu toate materialele și probele acumulate, s-a constatat că nu există careva încălcări esențiale admise de către comisia de arbitraj, încălcări de natură să schimbe rezultatele luptei disputate, motiv din care ambele contestații sunt respinse cu menținerea în vigoare a deciziei comisiei de artbitraj,” a menționat Dorin Damir.

Citește și reacțiile lui Stanislav Reniță și a lui Igor Zadorojneac în urma luptei.